بیانیه ۱۵۷۰۰ حقوق دان متعهد و انقلابی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدام تروریستی آمریکای جنایتکار در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی

۱۵۷۰۰ حقوق دان متعهد و انقلابی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدام تروریستی آمریکای جنایتکار در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی بیانیه صادر کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان؛ ۱۵۷۰۰ حقوق دان متعهد و انقلابی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدام تروریستی آمریکای جنایتکار در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ای به زبان‌های فارسی و انگلیسی صادر کردند.

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه جامعه حقوق دانان متعهد و انقلابی جمهوری اسلامی ایران

در محکومیت اقدام آمریکا در شهادت قهرمانان مبارزه با تروریسم بین المللی

کشتار انسانهای آزادیخواه توسط ایالات متحده آمریکا و همچنین اقدامات یکجانبه و غیر قانونی در مبارزه با خواست ملتها و سرکوب حقوق مسلم انسانها مسئله امروز این دولت جنایتکار نیست.

اقدامات غیرانسانی این کشور در کودتا علیه نظامهای مردمی از جمله کودتای دهه ۱۹۵۰ میلادی علیه دولت مردمی ایران، حمایت از جنایات صدام علیه ملت ایران، تقویت تروریست های منافقین، تجهیز و تسلیح گروه های تروریستی القاعده و داعش علیه ملتهای غرب آسیا ؛ که همه اینها نشانگر آن است که سردمداران آمریکا تروریسم نظامی و اقتصادی دولتی را علیه کشورهای هدف و در راستای منافع نامشروع خود و در پوشش حقوق به اصطلاح بشر و منافع ملی اقدام می کنند

سازکار فعلی نظام بین الملل در برابر جنایت دولت امریکا منفعل است ،و ایالات متحده امریکا با اطمینان از عدم مطالبه گری و پاسخگو نبودن در جامعه بین المللی باعث شده است ، تا وحشیانه ترین اقدامات را علیه انسانیت و حاکمیت قانون به انجام برساند. اقدام نامشروع، غیرقانونی و ناجوانمردانه آمریکا علیه سردار سلیمانی و دیگر قهرمانان مبارزه با تروریسم بین المللی اقدامی در ضدیت با «انسانیت، آزادگی و حاکمیت قانون» و اقدامی در حمایت از تروریسم بین المللی است.

سردار سلیمانی به دعوت رسمی دولت عراق ، در حمایت از حقوق بشر انسانها بویژه مردم غرب آسیا، پیش از ائتلاف پوشالی تحت رهبری آمریکا علم مبارزه با تروریسم بین المللی ساخته غرب را برداشت. تردیدی نیست که مقابله آمریکا با سردار سلیمانی در جهت ایجاد امنیت و آزادی برای تروریست های دست پرورده غرب است. بطور قطع، کشتن قهرمان مبارزه با تروریسم بین المللی نوعی حمایت از تروریسم بین المللی و دلگرمی برای آنها و همچنین ایجاد بی ثباتی در منطقه می باشد.

این اقدام جنایتکارانه آمریکا دشمنی آشکار با حقوق بین المللی و تمام توافق های بنیادین، از جمله منشور ملل متحد، و همچنین اصول بنیادین حقوق بین المللی(حاکمیت کشورها، استقلال سیاسی و حفظ صلح و امنیت بین المللی) می باشد. افزون بر آن، مفاد موافقت نامه امنیتی آمریکا با عراق مقرر می دارد که تمام عملیات نظامی نیروهای آمریکایی باید با موافقت دولت عراق و در هماهنگی کامل با دولت عراق باشد.

لذا در همین راستا ماحقوق دانان متعهد ایران اسلامی:

اولا: به دولت آمریکا به طور قاطع می گوییم:

الف: فورا اقدامات مداخله جویانه و تحقیر آمیز خود در امور داخلی کشورها، نقض صلح و امنیت بین المللی و بی ثبات کردن منطقه را متوقف سازد؛

ب: تمام اقدامات قضائی لازم و قاطع را برای محاکمه یا استرداد عاملان شهادت آزادمردان جبهه ضد تروریسم بین المللی اتخاذ نمایند.

ثانیا: از جامعه بین المللی و خصوصا سازمان ملل متحد به منظور تقویت حاکمیت قانون و حفظ اعتبار خود و حقوق بین المللی، می خواهیم تا هر چه سریعتر:

الف: یک دادگاه بین المللی کیفری ویژه آمریکا تشکیل دهد؛

ب: شورای امنیت ضمن احراز اقدام آمریکا به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی، اقدامات مقتضی را موجب ماده ۴۱ منشور و در صورت ضرورت بر اساس ماده ۴۲ اتخاذ نماید؛

ج: مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در صورت بی تمایلی یا ناتوانی شورای امنیت برای اتخاذ تصمیم، اقدام قاطع و موثری را اتخاذ نماید؛

د: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک کمیته حقیقت یاب و یک گزارشگر ویژه برای اعمال متخلفانه فرامرزی ایالات متحد آمریکا در این زمینه تشکیل دهد.

ثالثا: همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست داریم تا:

الف: از تمام ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک در نزد کشورهای دیگر و همچنین نهادهای بین المللی منطقه ای و جهانی برای محکومیت ، انزوا و عندالقتضا برای اخراج امریکا از کشور دوست و همسایه عراق استفاده کند؛

ب: در چارچوب حقوق بین المللی به اقدام مقتضی برای توسل به حق ذاتی خود مبنی دفاع مشروع و همچنین اقدام متقابل برای وادار کردن ایالات متحد آمریکا به پایان دادن اعمال متخلفانه خود و همچنین اجرای تعهدات بین المللی اش متوسل شود؛

رابعا: در نهایت از دولت عراق درخواست فوری می شود تا:

الف: نسبت به اقدام جسورانه و تحقیرآمیز دولت آمریکا علیه حاکمیت و استقلال سیاسی خود واکنش بسیار موثر و قاطع نشان دهد؛

ب: با طرح مسئولیت بین المللی دولت آمریکا مبنی بر نقض موافقت نامه امنیتی اقدام مقتضی را برای اخراج این نیروهای متجاوز اتخاذ نماید؛

ج: بعنوان کشور محل ارتکاب جنایت، تمام اقدامات حقوقی و قضائی را به منظور تعقیب، محاکمه و مجازات عاملان شهادت سردار سلیمانی و دیگر همراهانشان اتخاذ نماید؛

د: در تعامل و همکاری با دولت ایران، به عنوان همسایگان خوب، به دفاع مشروع جمعی علیه نیروهای متجاوز اقدام نمایند.

متن انگلیسی این بیانیه به شرح ذیل است:

In the Name of God

Declaration of the Revolutionary and Committed Lawyers of Islamic Republic of Iran in the Condemnation of US Strike of January 3, 2020

Killing of freedom-lovers and also taking unilateral and illegal measures against the will of nations and suppression of due human rights by the USA is not a new issue.‎‎ The inhuman acts against democratic systems, including in Iran in 1950s, supporting Sadam Hussein, strengthening the terrorist Mojahidin Khalq Organization (MKO), arming and financing terrorist groups of Alqaeda and Daesh against nations in West Asia all showing that the USA leaders develop military and economic state terrorism against target nations and to pursue their illegal interests under the cover of the so-called human rights and national interests.‎‎

The current mechanisms of international system for combating the crimes of the USA is inactive.‎‎ The USA is assured of the lack of accountability towards the international community and because of this it does the most brutal acts against humanity and rule of law.‎‎ The illegal, illegitimate and immoral act of the USA against General Soleimani and the other braved fighters against international terrorism constitutes as act against ‘’humanity, liberty and rule of law’’ and an act supporting international terrorism.‎‎ General Soleimani, being formally invited by the government of Iraq and for the protection of the human rights of the people in the west of Asia, was the pioneer in fighting against international terrorism even before the fragile so-called US-led international coalition.‎‎ Certainly the act of the USA against General Soleimani is to establish security and freedom for terrorists raised by the western states.‎‎ Clearly killing of the brave fighters against international terrorism is regarded as protection of terrorism and also a source of instability in the region.‎‎

This act of the USA is a clear hostility to the international law, all basic treaties, including United Nations Charter, and also the principles of international law (sovereignty of states, political independence and maintenance of international peace and security).‎‎ Moreover, the agreement between Iraq and the USA provides that all military operations of the US forces shall be conducted in agreement of Iraq and they shall be fully coordinated with the Iraqi government.‎‎

Therefore, we the Iranian Revolutionary and Committed Lawyers:

urge United States of America decisively and instantly:

to stop illegal and unlawful intervention in domestic affairs of other States, to stop breaches to international peace and security and stability in the region;‎‎ and To take all necessary and urgent legal and judicial measures for prosecution, trial or extradition of the authors of killing General Soleimani and his counterparts fighting against international terrorism.‎‎

require the international community, in particular the UN for strengthening of rule of law, its credit and that of international law:

to establish a Special Tribunal for the USA;‎‎ to determine, through the UN Security Council, the act of the USA as a breach to the international peace and security and to take relevant and necessary measures, as the case may be, under articles 41 and 42 of the UN Charter;‎‎ in the case of unwillingness or inability of the UN security council, to take necessary measures by the UN general assembly;‎‎ and to appoint a special rapporteur and to establish a fact-finding committee for the extraterritorial acts of the USA.‎‎

also urge the government of Iran to:

to use all legal and political capacities in other States and international and regional institutions;‎‎ and to take proper measures, under international law, for exercise of the right to self-defense and also to take counter measures in order to force the USA to end its wrongful act and to fulfill its obligations under international law.‎‎

at the end, require Iraq:

to take effective action toward illegal and insulting act of the USA against its sovereignty and political independence;‎‎ to claim the responsibility of the USA for violation of the security agreement and to deport the forces;‎‎ as the State in whose territory the crime has been committed, to take all legal and judicial measures for prosecution, trial and sentencing the murderers of the martyr Soleimani and his counterparts;‎‎ and In cooperation with Iran, as good neighbors, to resort to collective self-defense against aggressive forces.‎

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.