سومین جلسه هیئت اندیشه ورز استان کرمانشاه برگزار شد:
سومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه با حضور اعضا در محل سالن جلسات کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان کرمانشاه برگزار شد.
سومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه تا پایان تیر برگزار خواهد شد:
سومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه با موضوع بررسی مصداقی آسیب های حقوقی و قضایی سطح استان برگزار می گردد.
برگزاری دومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه:
دومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه در سال جاری امروز در محل سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه با حضور شخصیت های برجسته حقوقی و قضایی استان برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه:
اولین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه در سالن جلسات شهدای بسیج سپاه حضرت نبی اکرم (ص) برگزار شد .